Anti Drone  Solution                                                       

เทคโนโลยีต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

เป็นการป้องกันภัยทางอากาศสำหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เป็นอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้อารักขาบุคคลสำคัญหรือพื้นที่สำคัญ

Anti-Drone System

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถตรวจจับและตัดสัญญาณที่ใช้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับที่มีใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับส่วนควบคุมและสั่งการ ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม ทำให้การตัดสัญญาณมีเสถียรภาพสูง สามารถรบกวนอากาศยานฯ หลายเครื่องในหลายทิศทางในคราวเดียวกัน ป้องกันรอบทิศทาง 360 องศา

Anti-Drone Gun

อุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา เป็นผลิตภัณฑ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone/UAV) ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับการสงครามอิเลคโทรนิกส์ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการผลิตคลื่นความถี่หลายย่านแบบกำลังส่งต่ำ เพื่อรบกวนภาครับของโดรนไม่ให้ทำงานและบังคับให้โดรนลงสู่พื้นดิน  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการเลือกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ช่วยเล็งเป้าเพื่อความแม่นยำสูงสุด

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus, nam officia. Repellendus quae modi eaque sed, aliquam molestias, amet neque blanditiis illo ratione eos! Unde minima porro, consequatur eveniet dolore!

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

ANTI-DRONE SYSTEM 360 DEGREE PROTECTION

สามารถต่อต้านอากาศยานฯ ที่มีใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ป้องกันรอบทิศทาง 360 องศา รัศมีปฏิบัติการ 3-5 กม. ทำงานแบบอัตโนมัติ หรือสั่งการโดยผู้ควบคุม สามารถปฎิบัติงานได้ต่อเนื่อง 24 ชม. ติดตั้งใช้งานแบบประจำที่ และยังบูรณาการอุปกรณ์ตรวจจับอื่นๆได้ 

COMMAND AND CONTROL

ระบบควบคุมและสั่งการ สามารถสร้างพื้นที่ตรวจการณ์และแจ้งเตือนอัตโนมัติ แสดงข้อมูลโดรนเป้าหมาย ยี่ห้อ รุ่น พิกัดภูมิศาสตร์ ทิศทาง ตำแหน่ง ระยะทาง ความถี่ที่ใช้ควบคุมอากาศยานฯ แบบ Real-Time ติดตามเป้าหมายได้ จัดทำบัญชี Whitelist รายงานผลและสรุปผลการทำงานอัตโนมัติ

Anti-Drone Gun

อุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว

Keep your area safe from threats.

 ออกแบบและติดตั้งระบบ Anti-Drone เพื่อรักความความปลอดภัยสถานที่สำคัญของคุณให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ เหมาะสำหรับ สนามบิน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ หน่วยงานทางทหาร ชายแดน สถานที่ราชการ เขตห้ามบินฯ ต่างๆ