บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของบริษัท คือการเป็นผู้นำด้านการบริการและวางระบบโทรคมนาคมในเอเชียเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าที่ต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรวดเร็ว และมีประสิทธิผล บริษัทยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สายและอุปกรณ์เชื่อมต่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในประเทศ ความมุ่งมั่นของบริษัทคือการเป็นผู้นำที่จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ผู้ผลิตและวางระบบ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ผลิต จัดหาและติดตั้งสินค้า ISCT ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีสื่อสารการเสียงและข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ทหาร แก่องค์กรเอกชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานความมั่นคง. 

การวิจัยพัฒนาสินค้านวัตกรรม

ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท ออกแบบและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมใหม่ๆ เพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่นำมาใช้ได้จริงในประเทศซึ่งส่งผลสำคัญด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

บริการที่ปรึกษา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา กับกระทรวงการคลัง โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการขนส่งและโทรคมนาคม บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ด้วยประสบการณ์เชิงลึกและครอบคลุมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้งความเป็นไปได้ทางการเงินและทางเทคนิค

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และะมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 : 2015

BOOTSTRAP BUILDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

ผลิตภัณฑ์

วิทยุสื่อสารดิจิตอล
วิทยุสื่อสารอนาล็อก
ระบบวงจรปิด
เครื่องตรวจโลหะ
เครื่องตัดสัญญาณฯ
ชนิดติดรถยนต์
เครื่องตัดสัญญาณฯ
ชนิดเคลื่อนที่/ประจำที่
เครื่องตัดสัญญาณฯ
ชนิดสะพายหลัง
เครื่องตัดสัญญาณฯ
ชนิดมือถือ

ผลงาน

รถปฏิบัติการเชื่อมโยงการสื่อสาร
ระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ระบบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1348
รถบัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบทางกายภาพผ่านระบบกล้องวงจรปิดในแม่น้ำเจ้าพระยา
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่ความปลอดภัยบนขบวนรถ
เครื่อง Body Scanner ทัณฑสถานหญิงธนุบรี กรมราชทัณฑ์