ร่วมงานกับเรา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทด้านวางระบบวิทยุสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบรักษาความปลอดภัย กำลังขยายงาน ต้องการรับพนักงานที่มีความกระตือรือล้น ต้องการทำงานท้าทายความสามารถ สนใจร่วมงานกับเรา ค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะกับท่าน และติดต่อยื่นรายละเอียดประวัติการศึกษา และการทำงานของท่าน ด้วยตัวท่านเอง หรือส่งอีเมล์รายละเอียด มาที่ recruit@umtex.com

สวัสดิการ

• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่ารักษาพยาบาล (IPD)
• ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
• งานมงคลสมรส
• ของขวัญคลอดบุตร
• เยี่ยมไข้
• งานฌาปนกิจ
• ประกันสังคม

รายละเอียดงาน

• ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
• เขียนโปรแกรมควบคุม MCU ของไมโครชิฟ
• ออกแบบและเขียนลายวงจร PCB
• ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาในการประกอบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 24ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นอย่างดี
• มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา C (PIC), FPGA
• มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมระบบ Java, Linux, Python
• สามารถเขียน Micro Controller/ ST Microchip หรืออื่นๆ
• หากมีประสบการณ์ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่ารักษาพยาบาล (IPD)
• ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
• งานมงคลสมรส
• ของขวัญคลอดบุตร
• เยี่ยมไข้
• งานฌาปนกิจ
• ประกันสังคม

รายละเอียดงาน

• ออกแบบระบบสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ไอที และระบบรักษาความปลอดภัย
• จัดทำเอกสารเสนอราคา/ประกวดราคา
• อบรม ให้คำปรึกษากับพนักงานขายเกี่ยวกับสินค้าบริษัทฯ
• เปรียบเทียบสินค้าบริษัทกับคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้ันไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่
• มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Wireless, Wireline, IT และระบบ CCTV
• สามารถรับผิดชอบงานให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด
• มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบเพื่อยื่นประกวดราคาราชการ 2 ปี ขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรม Autocad และ Photoshop ได้

สวัสดิการ

• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่ารักษาพยาบาล (IPD)
• ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
• งานมงคลสมรส
• ของขวัญคลอดบุตร
• เยี่ยมไข้
• งานฌาปนกิจ
• ประกันสังคม

รายละเอียดงาน

• ติดต่อลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
• ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• สำรวจตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
• ประสานงานฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบริหาร การขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
• มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์และการวางแผนการขายและการตลาด (Communication & Win-Win negotiation)
• มีทักษะด้านการสื่อสารและด้านการเจรจาต่อรอง
• มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
• บุคลิกภาพดี

สวัสดิการ
• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่ารักษาพยาบาล (IPD)
• ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
• งานมงคลสมรส
• ของขวัญคลอดบุตร
• เยี่ยมไข้
• งานฌาปนกิจ
• ประกันสังคม

รายละเอียดงาน
• พัฒนา Web Service บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows
• พัฒนาเว็บไซต์
• มีความรู้ด้าน Micro Controller และ Android Developer
• อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
• มีความสามารถในการเขียน Web Service บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows
• มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Python หรือ PHP
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• หากมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่ารักษาพยาบาล (IPD)
• ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
• งานมงคลสมรส
• ของขวัญคลอดบุตร
• เยี่ยมไข้
• งานฌาปนกิจ
• ประกันสังคม

รายละเอียดงาน

• ติดต่อลูกค้าองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
• ศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• ปิดการขาย ส่งมอบงาน ให้บริการหลังการขาย
• ประสานงานฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหาร การขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หน้าตาดี,บุคลิกภาพดี
• มีประสบการณ์ด้านการขายโดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี
• มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานขาย และการบริการลูกค้า
• มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่ 

สวัสดิการ

• ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
• โบนัสประจำปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่ารักษาพยาบาล (IPD)
• ประกันอุบัติเหตุ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
• งานมงคลสมรส
• ของขวัญคลอดบุตร
• เยี่ยมไข้
• งานฌาปนกิจ
• ประกันสังคม

รายละเอียดงาน

ช่างเทคนิค
• ประชุม เพื่อรับแผนการดำเนินงาน และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้ง
• ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า อุปกรณ์ ระบบการใช้งานตามแผนงานที่กำหนด
• ซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ หลังการส่งมอบงานหรือหลังการขาย
• จัดทำผลการปฏิบัติงาน รายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001
••••••••••••••••••••••••••
ผูช่วยช่างเทคนิค
• ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ สินค้าชำรุด ตามคำร้องขอ จากหน่วยงานภายใน และลูกค้าภายนอก ให้แล้วเสร็จตามกำหนด
• ตรวจสอบ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ สินค้า ด้านเทคนิค ก่อนนำส่งมอบให้แก่ลูกค้า
• ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบบริษัท และคำสั่งผู้บังคับบัญชา
• ประกอบผลิตภัณฑ์
• ให้ความช่วยเหลือในงานที่แผนก
• ให้ความสนับสนุนและช่วยงาน ปฏิบัติตามคำสั่งวิศวกรและช่างเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร

ช่างเทคนิค 
• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานติดตั้งระบบ CCTV หรือ Computer Network
• มีประสบการณ์งานอิเล็กทรอนิกส์ 
•••••••••••••••••••••••••• 
ผู้ช่วยช่างเทคนิค
• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ป.6 หรือ ม.3 ขึ้นไป
• ถ้ามีประสบการณ์ช่างก่อสร้าง ,ไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ