ระบบกล้องวงจรปิด

ปกป้องคนที่คุณห่วงใย


ระบบวงจรปิดชนิดไอพี มีข้อได้เปรียบหลักคือ เข้าควบคุมเรียกดูระยะไกลได้ดี สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบอื่นๆ ได้ดี คุณภาพภาพที่ปรับคุณภาพได้ง่าย และมีการปรับขยายได้ทั้งพื้นที่และปริมาณ แต่สำหรับผู้ใช้งานเพื่อที่จะได้รับคุณประโยชน์เต็มที่ ระบบที่นำไปใช้ควรต้องได้รับการวางแผน ออกแบบและติดตั้งอย่างระมัดระวัง ทีมงานวิศวกรระบบของเราพร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำออกแบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย

ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร

ระบบกล้องวงจรปิด มีการผสมผสานกล้องวงจรปิดหลายชนิด เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการตกแต่งในอาคาร และมีระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ อาทิ ระบบอ่านป้ายทะเบียน ระบบนับจำนวนคน ระบบจดจำใบหน้า รวมทั้งอุปกรณ์ตรวจอาวุธ ทั้งชนิดมือถือ และประตูตรวจอาวุธเพื่อควบคุมการผ่านเข้าออกอาคาร

ระบบวงจรปิดบนยานพาหนะ

ระบบวงจรปิดบนยานพาหนะ เหมาะกับติดตั้งบนรถโดยสาร, รถบรรทุก, รถไฟ, รถตำรวจ, รถพยาบาล เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และง่ายต่อการเฝ้าระวังและบริหารจัดการในการรักษาความปลอดภัย

ห้องควบคุมสั่งการ

ห้องควบคุมสั่งการเป็นห้องที่รวมอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ จอภาพติดผนัง, โปรแกรมบริหารจัดการภาพ, เซิฟต์เวอร์สำหรับบันทึกและเรียกดูภาพ, โปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้า และระบบติดตามตำแหน่ง เป็นต้น 

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.