บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่

387/1 ซอยรัชดาภิเษก 14, ถนนรัชดาภิเษก, 
ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์

+66 2692-6655

email

info@umtex.com