เครื่องตัดสัญญาณฯ

SkyJammer Statistic

28

models

20

clients

558

units sold

31

Projects


ทำไมต้อง SkyJammer?

เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ DRC ซี่รีย์ SkyJammer เป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย ที่มีการลงทุนด้านวิจัยพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมโทรคมนาคมดีเด่นจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันหน่วยงานความมั่นคงในประเทศไทยนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้

รถตัดสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุ

Frequency Range:
Cellular Module: 800/900/1800/2100MHz
Radio Frequency: 20-500/2400-2500MHzMHz
Jamming Range: > 100 m

เครื่องตัดสัญญาณฯกำลังส่งสูง

Frequency Range:
Cellular Module: 800/900/1800/2100MHz
Radio Frequency: 20-500/2400-2500MHzMHz
Jamming Range: > 80 m

เครื่องตัดสัญญาณแบบกระเป๋าลากเลื่อน

Frequency Range:
800MHz: 869-894 MHz
900MHz: 925-960 MHz
1800MHz: 1804-1880 MHz
2100MHz: 2110-2170 MHz
Jamming Range: > 80 m

เครื่องตัดสัญญาณฯแบบสะพายหลัง

Frequency Range:
Remote Frequency: 27/35/40/49/315/434 MHz
Radio Frequency: 136-174/400-500 MHz
Cellular Frequency: 800/900/1800/2100 MHz
WiFi Frequency: 2400 MHz
Jamming Range: > 30 m

เครื่องตัดสัญญาณแบบมือถือ

Frequency Range:
Remote Frequency: 315/434 MHz
Jamming Range: > 30 m

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.