ระบบวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสารอนาล็อก

วิทยุสื่อสารเริ่มจากการนำมาใช้ในหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ ทหาร รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ปัจจุบัน กสทช ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนำวิทยุสื่อสารมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยและสื่อสารกันมากขึ้น โดยใช้ย่านความถี่ประชาชน 

วิทยุสื่อสารดิจิตอล

วิทยุสื่อสารดิจิตอลถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คุณภาพเสียงคมชัด ปราศจากเสียงรบกวน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรความถี่ โดยมีมาตรฐานที่นิยมใช้ในปัจจุบันหลายมาตรฐาน อาทิ DMR, P25, TETRA, NXDN, และ dPMR เป็นต้น

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus, nam officia. Repellendus quae modi eaque sed, aliquam molestias, amet neque blanditiis illo ratione eos! Unde minima porro, consequatur eveniet dolore!

HOST ANYWHERE

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Drive, Github. Don't limit yourself to just one platform or service provider. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nisi, ea. Excepturi dolores, laborum ipsum soluta aliquid, ullam repellat ratione iste harum voluptatem? Alias id blanditiis, sequi possimus dolorem dolorum.

IMAGE/CONTENT SLIDER

Create a responsive, touch-swipe slideshow with Mobirise bootstrap slider. Add images, text, buttons to slides, set autoplay, full-screen, full-width or boxed layout. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Unde sunt, illo quo ipsa. Laboriosam voluptatem sunt nisi velit incidunt labore, sapiente pariatur ipsam fugiat doloremque asperiores eos ipsum, eveniet cum.

CONTACT FORMS

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration. Just link your email to form and get submissions instantly. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium id perspiciatis, sint odit error animi veniam omnis cupiditate distinctio, a quidem deleniti laborum maiores optio laudantium earum vel! Sint, rerum.

แคตตาล็อกระบบวิทยุสื่อสาร

PORTABLE RADIO

UHF PORTABLE

UHF DIGITAL TRANSCEIVER
MULTI-PROTOCOL DIGITAL & ANALOG PORTABLE RADIOS

Base / MOBILE RADIO

VHF Mobile-Fixed

VHF DIGITAL TRANSCEIVER
MULTI-PROTOCOL DIGITAL & ANALOG MOBILE RADIOS

UHF Mobile-Fixed

UHF DIGITAL TRANSCEIVER
MULTI-PROTOCOL DIGITAL & ANALOG MOBILE RADIOS

BASE / REPEATER

VHF REPEATER

NEXEDGE™ VHF Digital & FM Base Units

UHF REPEATER

NEXEDGE™ UHF Digital & FM Base Units

HF/SSB  RADIO

HF/SSB RADIO

Base / Mobile Radio