ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

มีนาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต) ตกลงซื้อชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด สำหรับใช้ป้องกันการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือและวิทยุสื่อสาร และหรือรีโมทคอนโทรลควบคุมการจุดระเบิดในระยะไกล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แน่นอนว่า อุปกรณ์หลัก ก็คือ เครื่องตัดสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกำลังส่งสูง ที่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายใช้อุปกรณ์จุดระเบิดในระยะไกลได้ นอกจากนี้ก็มี เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด เครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง อุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจอื่นๆ ครบครัน