รถบัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รถบัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่สำคัญ ในการประสานงาน และควบคุมสั่งการ อย่างใกล้ชิดในที่เกิดเหตุ สามารถส่งข้อมูล ภาพเหตุการณ์ และการติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จากพื้นที่เกิดเหตุ กลับมายังศูนย์ควบคุมส่วนกลาง เพื่อวางแผนและควบคุมสั่งการเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม ในรถบัญชาการสื่อสาร และส่งมอบให้กับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นที่เรียบร้อย ทำให้การประสานงาน การควบคุม และสั่งการ ติดต่อสื่อสาร เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี เป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในเรื่องสถานที่ ในการจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว อุทกภัย เป็นต้น

รถบัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่

ติดตั้งเสาชนิด Telescopic Mast สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับรายงานภาพเหตุการณ์ จากที่เกิดเหตุ กลับไปยังศูนย์ควบคุมกลาง ทำให้การควบคุมสั่งการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ