ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัยบนขบวนรถ จำนวน 222 คัน
state railway of thailand

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมส่วนควบคุม, ระบบบันทึกภาพ และโปรแกรมควบคุม (Software) ใหม่ทั้งระบบ บนขบวนรถไฟ จำนวน 222 คัน แต่ละคันจะมีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินและแจ้งระบบขัดข้อง จำนวน 1 ชุดต่อคัน

สามารถส่งข้อมูลภาพ ข้อมูลติดตาม สถานะ มายังระบบควบคุมที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยส่งข้อมูลผ่าน เครือข่ายโทรศํพท์เคลื่อนที่
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสัญญาณภาพ สามารถแสดงรายละเอียดของชื่อกล้อง, วันที่,
เวลา, พิกัดตำแหน่ง GPS, ความเร็ว บนจอแสดงผลได้

มีระบบ G-Sensor และระบบ GPS สำหรับใช้ในการติดตาม อุปกรณ์บันทึกสัญญาณภาพ
มีกล่องปิดพร้อมช่องระบายอากาศ พร้อมมีกุญแจล็อคอย่างแน่นหนา แข็งแรง รองรับแรง
สั่นสะเทือนขณะที่ขบวนรถเคลื่อนตัวได้

รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรมการจัดการจากส่วนกลาง และโปรแกรมการดูภาพผ่านมือถือและแท็ปเล็ต ที่เป็นระบบ Android และ iOS ได้

ภาพบรรยากาศในห้องผู้โดยสาร

ภาพบบันทึกและจอแสดงผล