ผลงาน

รถปฏิบัติการเชื่อมโยงการสื่อสาร
ระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ระบบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1348
รถบัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบทางกายภาพผ่านระบบกล้องวงจรปิดในแม่น้ำเจ้าพระยา
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่ความปลอดภัยบนขบวนรถ
เครื่อง Body Scanner ทัณฑสถานหญิงธนุบรี กรมราชทัณฑ์