บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี 

SOLUTIONS

ให้บริการโซลูชั่น เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย สำหรับการใช้งานทั่วไป จนถึงระดับอุตสาหกรรม

สินค้าคุณภาพได้มาตรฐานสากล

บริการครบวงจร ตอบโจทย์คุณสมบัติและขนาดของอุตสาหกรรมหรืองค์กรที่แตกต่างกัน

Mobirise Website Builder
Cloud Contact Center
Mobirise Website Builder
เมืองอัจฉริยะ Smart City
Mobirise Website Builder
เครื่องตัดสัญญาณฯ
Mobirise Website Builder
ระบบสื่อสาร
Mobirise Website Builder
ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
Mobirise Website Builder
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
Mobirise Website Builder
ผลิตภัณฑ์ทหาร
Mobirise Website Builder
ระบบรักษาความปลอดภัย

News & Updates

ดูข่าวสาร ผลงานและกิจกรรม ต่างๆของ UMT ได้ที่นี่
Mobirise Website Builder
ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

Mobirise Website Builder
รถปฏิบัติการเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี

กองบัญชาการกองทัพไทย

Mobirise Website Builder
ระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

Mobirise Website Builder
ระบบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 1348 

BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Mobirise Website Builder
บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
และสาธาณภัย ทางสายด่วน (199)

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Mobirise Website Builder
บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารศุลกากร (CUSTOMS CALL CENTER 1164)

กรมศุลกากร 

Mobirise Website Builder
รถบัญชาการสื่อสารเคลื่อนที่ 

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Mobirise Website Builder
เครื่อง BODY SCANNER

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์

Mobirise Website Builder
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  

กรมการท่องเที่ยว

Mobirise Website Builder
ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่ความปลอดภัยบนขบวนรถ จำนวน 222 คัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Mobirise Website Builder
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบทางกายภาพผ่านระบบกล้องวงจรปิดในแม่น้ำเจ้าพระยา

การประปานครหลวง

CERTIFICATION

การรับรองมาตรฐาน


บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และะมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 : 2015


 

 

OUR PARTNERS

พันธมิตร

CONTACT FORM

Easily add subscribe and contact forms without any server-side integration.

Contacts

Phone

+66 2692-6655

บริษัท
  • เกี่ยวกับเรา
  • พันธมิตร
  • ติดต่อเรา
สินค้าและบริการ
  • ระบบ Cloud Contact Center
  • ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
  • เครื่องตัดสัญญาณฯ
  • ระบบวิทยุสื่อสาร
 


UMT

ผู้ผลิต จัดหาและติดตั้งสินค้า ISCT  ครอบคลุมเทคโนโลยีสื่อสารการเสียงและข้อมูล การรักษาความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ทหาร แก่องค์กรเอกชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานความมั่นคง